top of page

สัมมนาระดับชาติ

 • การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19
  การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19
  อ. 03 พ.ย.
  Zoom
  03 พ.ย. 2563 09:00 – 04 พ.ย. 2563 16:00
  Zoom
  การประชุมอาเซียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 13 “การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19: ความท้าทายและโอกาส”
  แชร์
 • แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19
  แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19
  อ. 16 มิ.ย.
  Zoom
  16 มิ.ย. 2563 09:00
  Zoom
  การสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19 การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน”
  แชร์
 • แรงงานกิ๊กหลังยุค COVID-19
  แรงงานกิ๊กหลังยุค COVID-19
  ศ. 05 มิ.ย.
  Zoom
  05 มิ.ย. 2563 09:00
  Zoom
  “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานกิ๊ก”
  แชร์
 • แรงงานนอกระบบหลังยุค COVID-19
  แรงงานนอกระบบหลังยุค COVID-19
  ศ. 29 พ.ค.
  Zoom
  29 พ.ค. 2563 09:00
  Zoom
  “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานนอกระบบ”
  แชร์
 • แรงงานผู้สูงอายุหลังยุค COVID-19
  แรงงานผู้สูงอายุหลังยุค COVID-19
  ศ. 22 พ.ค.
  Zoom
  22 พ.ค. 2563 09:00
  Zoom
  “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ”
  แชร์
 • แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19
  แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19
  ศ. 15 พ.ค.
  Zoom
  15 พ.ค. 2563 09:00
  Zoom
  “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานตอนต้น”
  แชร์
 • แรงงานในภาคการบริการหลังยุค COVID-19
  แรงงานในภาคการบริการหลังยุค COVID-19
  ศ. 08 พ.ค.
  Zoom
  08 พ.ค. 2563 09:00
  Zoom
  “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานในภาคการบริการ”
  แชร์
 • แรงงานในภาคการผลิตหลังยุค COVID-19
  แรงงานในภาคการผลิตหลังยุค COVID-19
  ศ. 01 พ.ค.
  Zoom
  01 พ.ค. 2563 09:00
  Zoom
  “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: วัยแรงงานในภาคการผลิต”
  แชร์
 • พ. 29 ม.ค.
  Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchur
  29 ม.ค. 2563 13:00
  Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchur, Chaloem Rajakumari 60 Building Phayathai Rd, Phatumwan Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand
  การสัมมนานโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงานที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ “ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าในสังคมสูงวัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต”
  แชร์
bottom of page