ศ. 29 พ.ค. | Zoom

แรงงานนอกระบบหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานนอกระบบ”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานนอกระบบหลังยุค COVID-19

Time & Location

29 พ.ค. 2563 09:00
Zoom

Share This Event