ศ. 15 พ.ค. | Zoom

แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานตอนต้น”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานตอนต้นหลังยุค COVID-19

Time & Location

15 พ.ค. 2563 09:00
Zoom

Share This Event