ศ. 05 มิ.ย. | Zoom

แรงงานกิ๊กหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานกิ๊ก”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานกิ๊กหลังยุค COVID-19

Time & Location

05 มิ.ย. 2563 09:00
Zoom

Share This Event