ศ. 08 พ.ค. | Zoom

แรงงานในภาคการบริการหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานในภาคการบริการ”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานในภาคการบริการหลังยุค COVID-19

Time & Location

08 พ.ค. 2563 09:00
Zoom

Share This Event