ศ. 01 พ.ค. | Zoom

แรงงานในภาคการผลิตหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: วัยแรงงานในภาคการผลิต”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานในภาคการผลิตหลังยุค COVID-19

Time & Location

01 พ.ค. 2563 09:00
Zoom

Share This Event