top of page

อ. 03 พ.ย.

|

Zoom

การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19

การประชุมอาเซียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 13 “การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19: ความท้าทายและโอกาส”

Tickets Are Not on Sale
See other events
การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19
การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19

เวลาและสถานที่

03 พ.ย. 2563 09:00 – 04 พ.ย. 2563 16:00

Zoom

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page