อ. 03 พ.ย. | Zoom

การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19

การประชุมอาเซียน แรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 13 “การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19: ความท้าทายและโอกาส”
Tickets Are Not on Sale
การขับเคลื่อนนโยบายแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด 19

Time & Location

03 พ.ย. 2563 09:00 – 04 พ.ย. 2563 16:00
Zoom

Share This Event