ศ. 22 พ.ค. | Zoom

แรงงานผู้สูงอายุหลังยุค COVID-19

“ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานผู้สูงอายุหลังยุค COVID-19

Time & Location

22 พ.ค. 2563 09:00
Zoom

Share This Event