อ. 16 มิ.ย. | Zoom

แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19

การสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19 การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน”
Tickets Are Not on Sale
แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19

Time & Location

16 มิ.ย. 2563 09:00
Zoom

Share This Event