DSC03107.jpg

 

CU-COLLAR

ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน

 

เราคือใคร?

ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Collaborating Centre for labour research, Chulalongkorn University: CU-ColLaR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  เกิดจากความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการในการพัฒนาการวิจัยและศักยภาพด้านแรงงานของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก

ความร่วมมือหลัก  

กิจกรรม

 • 09 เม.ย. 14:00 – 15:00 GMT+7
  Zoom
  ความร่วมมือของศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GLO และ Global Partnership Fund
  แชร์
 • พฤ. 18 มี.ค.
  แขวง คลองสามประเวศ
  18 มี.ค. 09:30 – 12:00
  แขวง คลองสามประเวศ, แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
  การคิดเชิงออกแบบในโครงการเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แชร์
 • 17 ธ.ค. 2563 09:00
  Zoom
  การประชุมนานาชาติเพื่อรำลึกวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล “ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด
  แชร์

งานวิจัย CU-Collar

 • IMG_1130.jpg

  Full and Productive Employment

 • PP_Patipat_0025.jpg
 • Fixing Electricity Lines
 • DSC03156.jpg
 • Iron Worker

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มเติม

งานวิจัยแรงงานที่สนับสนุนโดยจุฬาฯ

ติดต่อเรา

labour.research@chula.ac.th

ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

10330

ชั่วโมงที่เปิดทำการ 09.00 – 16.00 

 • Facebook
 • YouTube