พฤ. 18 มี.ค. | แขวง คลองสามประเวศ

Design Thinking เพื่อพัฒนาชุมชน

การคิดเชิงออกแบบในโครงการเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Design Thinking เพื่อพัฒนาชุมชน

Time & Location

18 มี.ค. 09:30 – 12:00
แขวง คลองสามประเวศ, แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

Share This Event