top of page

พฤ. 18 มี.ค.

|

แขวง คลองสามประเวศ

Design Thinking เพื่อพัฒนาชุมชน

การคิดเชิงออกแบบในโครงการเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Design Thinking เพื่อพัฒนาชุมชน
Design Thinking เพื่อพัฒนาชุมชน

เวลาและสถานที่

18 มี.ค. 2564 09:30 – 12:00

แขวง คลองสามประเวศ, แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page