top of page

พฤ. 18 มี.ค.

|

แขวง คลองสามประเวศ

Design Thinking for U2T

Design Thinking for U2T workshop is a part of One Tambon One university scheme.

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Design Thinking for U2T
Design Thinking for U2T

เวลาและสถานที่

18 มี.ค. 2564 09:30 – 12:00

แขวง คลองสามประเวศ, แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page