ศ. 09 เม.ย. | Zoom

COVID-19 and Happiness Among Adolescents in Bangladesh

ความร่วมมือของศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GLO และ Global Partnership Fund
ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
COVID-19 and Happiness Among Adolescents in Bangladesh

Time & Location

09 เม.ย. 14:00 – 15:00 GMT+7
Zoom

About the Event

เขตเวลาอื่น

GMT 7.00-8.00 น.

เมืองบอนน์ เยอรมนี 9.00-10.00 น.

เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 3.00-4.00 น.

Share This Event