top of page

ศ. 09 เม.ย.

|

Zoom

COVID-19 and Happiness Among Adolescents in Bangladesh

ความร่วมมือของศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GLO และ Global Partnership Fund

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
COVID-19 and Happiness Among Adolescents in Bangladesh
COVID-19 and Happiness Among Adolescents in Bangladesh

เวลาและสถานที่

09 เม.ย. 2564 14:00 – 15:00 GMT+7

Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

เขตเวลาอื่น

GMT 7.00-8.00 น.

เมืองบอนน์ เยอรมนี 9.00-10.00 น.

เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 3.00-4.00 น.

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page