top of page

พฤ. 17 ธ.ค.

|

Zoom

ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด

การประชุมนานาชาติเพื่อรำลึกวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล “ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด

Tickets Are Not on Sale
See other events
ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด
ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด

เวลาและสถานที่

17 ธ.ค. 2563 09:00

Zoom

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page