top of page

Workshops/Trainings

 • “ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน”
  เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
  Facebook Page: CU-COLLAR
  แชร์
 • วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ร่วมกับ กรม ผส. และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมเชิงวิชาการ
  จ. 28 มิ.ย.
  กรมกิจการผู้สูงอายุ
  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ร่วมกับ กรม ผส. และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสังคมสำหรับคนทุกวัยในประเทศอาเซียนบวกสาม ระหว่างและภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”
  แชร์
 • "U2T COVID WEEK" ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
  อา. 23 พ.ค.
  สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
  "U2T COVID WEEK" ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ทีมแขวงคลองสามประเวศ ทีมแขวงคลองตัน และทีมแขวงพระโขนง ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก จัดทำ Infographic เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันตัวจาก COVID-19
  แชร์
 • Design Thinking for U2T
  พฤ. 18 มี.ค.
  แขวง คลองสามประเวศ
  Design Thinking for U2T workshop is a part of One Tambon One university scheme.
  แชร์
 • Design Thinking เพื่อพัฒนาชุมชน
  พฤ. 18 มี.ค.
  แขวง คลองสามประเวศ
  การคิดเชิงออกแบบในโครงการเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แชร์
 • โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “ภารกิจสถาบัน MARA"
  ส. 24 ต.ค.
  ตำบล หนองไม้แดง
  อบรมและศึกษาดูงาน “ภารกิจสถาบัน MARA กับการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลนีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รองรับ EEC และเยี่ยมชมสถานที่ Site survey สถาบัน MARA”
  แชร์
 • Chula-GLO Publication Workshop
  พ. 16 ก.ย.
  Zoom
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ: “การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์กรแรงงานโลก (GLO)” ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-Collar) และองค์กรแรงงานโลก (GLO)
  แชร์
 • Power BI, Cloud Tools and Social Network Workshop
  จ. 03 ส.ค.
  แขวง ปทุมวัน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ: “การใช้โปรแกรม Power BI เครื่องมือบน Cloud และ Social Network เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและตลาดแรงงาน”
  แชร์
 • Design Thinking เพื่อนโยบายตลาดแรงงาน
  อ. 25 ก.พ.
  แขวง ดินแดง
  อบรมเชิงปฏิบัติการDesign Thinking ตลาดแรงงาน ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-Collar) TCDC และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  แชร์
bottom of page