อ. 25 ก.พ. | แขวง ดินแดง

Design Thinking เพื่อนโยบายตลาดแรงงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการDesign Thinking ตลาดแรงงาน ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-Collar) TCDC และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
Tickets Are Not on Sale
Design Thinking เพื่อนโยบายตลาดแรงงาน

Time & Location

25 ก.พ. 2563 09:00 – 26 ก.พ. 2563 16:00
แขวง ดินแดง, ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

Share This Event