จ. 03 ส.ค. | แขวง ปทุมวัน

Power BI, Cloud Tools and Social Network Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: “การใช้โปรแกรม Power BI เครื่องมือบน Cloud และ Social Network เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและตลาดแรงงาน”
Tickets Are Not on Sale
Power BI, Cloud Tools and Social Network Workshop

Time & Location

03 ส.ค. 2563 13:00 – 16:00
แขวง ปทุมวัน, 254 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

Share This Event