คอปก ขอนิยาม

เราเชื่อว่าคำนิยามเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติ 

cu-collar จึงขออุทิศพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านแรงงาน

เพื่อ “ขอนิยาม” คำศัพท์แรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและการปฏิบัติอย่างมีหลักการ

ติดต่อเรา

labour.research@chula.ac.th

ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

10330

ชั่วโมงที่เปิดทำการ 09.00 – 16.00 

  • Facebook
  • YouTube