top of page

คอปก ขอนิยาม

เราเชื่อว่าคำนิยามเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติ CU-Collar จึงขออุทิศพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านแรงงานเพื่อ “ขอนิยาม” คำศัพท์แรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและการปฏิบัติอย่างมีหลักการ

bottom of page