top of page

พฤ. 11 มี.ค.

|

ZOOM

ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด

การประชุมนานาชาติเพื่อรำลึกวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล “ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด”

Tickets Are Not on Sale
See other events
ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด
ถักทอเส้นใยการย้ายถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโรคระบาด

เวลาและสถานที่

11 มี.ค. 2564 09:00

ZOOM

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page