จ. 08 มิ.ย. | Zoom

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยุคโควิด 19

การประชุมนานาชาติ: “ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจของโควิด 19 ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้”
Tickets Are Not on Sale
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยุคโควิด 19

Time & Location

08 มิ.ย. 2563 14:30 – 16:30 GMT+7
Zoom

Share This Event