พ. 27 มี.ค. | แขวง ดินแดง

งานในอนาคตในบริบทสังคมสูงวัย

การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงาน : งานในอนาคตในบริบทสังคมสูงวัย
Tickets Are Not on Sale

Time & Location

27 มี.ค. 2562 09:00
แขวง ดินแดง, ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

Share This Event