top of page

พ. 27 มี.ค.

|

แขวง ดินแดง

งานในอนาคตในบริบทสังคมสูงวัย

การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงาน : งานในอนาคตในบริบทสังคมสูงวัย

Tickets Are Not on Sale
See other events

เวลาและสถานที่

27 มี.ค. 2562 09:00

แขวง ดินแดง, ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page