หัวข้ออื่นๆ

Human resources landscape in mainland ASEAN”

รศ.ดร.ศิริมา บุนนาค

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

คณะเศรษฐศาสตร์

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-Collar)

คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

labour.research@chula.ac.th

ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

10330

ชั่วโมงที่เปิดทำการ 09.00 – 16.00 

  • Facebook
  • YouTube