ตัวแทนความร่วมมือ

ความร่วมมือหลัก

ความร่วมมือจากจุฬาฯ

ความร่วมมือจากองค์กรและสถานบัน

ผู้สนับสนุน

สถาบันการศึกษา 

องค์กรภาครัฐ

องค์กรภาครัฐ

องค์กรนายจ้าง

ภาคประชาสังคม

ร่วมสร้างงานที่มีคุณค่ากับเรา

ติดต่อเรา

labour.research@chula.ac.th

ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

10330

ชั่วโมงที่เปิดทำการ 09.00 – 16.00 

  • Facebook
  • YouTube