ศ. 12 มิ.ย. | Zoom

แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยพลัดถิ่นหลังยุค COVID-19

การสัมมนาระดมความเห็นทางระบบออนไลน์ “ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้ม และทางออก: แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยพลัดถิ่น”
Tickets Are Not on Sale
แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยพลัดถิ่นหลังยุค COVID-19

Time & Location

12 มิ.ย. 2563 09:00
Zoom

Share This Event